Skip to main content

Grup operatiu 2019: FERTICOOP-GO-Innovacions per adaptar-se a les millors tècniques disponibles (MTD) en el sector agrari cooperatiu català

Desenvolupament d'eines innovadores per a la millor gestió de les dejeccions ramaderes i la fertilització agrària, amb un enfocament mediambiental, en un marc col·laboratiu, aconseguint una millora en la gestió agrícola dels purins, amb què es podrà valoritzar millor la producció i la qualitat dels cultius extensius que es produeixen.

Amb el finançament de:

Projecte finançat a través de l'Operació 16.01.01 (Cooperació per a la innovació) a través del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020.

Ordre ARP/133/2017, de 21 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts a la cooperació per a la innovació a través del foment de la creació de grups operatius de l'Associació Europea per a la Innovació en matèria de productivitat i sostenibilitat agrícoles i la realització de projectes pilot innovadors per part d'aquests grups, i Resolució ARP/1531/2019, de 28 de maig, per la qual es convoca l’esmentat ajut.

Projecte cofinançat a través de l’Operació 16.01.01 (Cooperació per a la Innovació) del Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2014-2020.

                    

Veure fitxa completa de la convocatoria 2019