Skip to main content

Junts oferim els millors pinsos per alimentar el nostre bestiar

Cooperativa Plana de Vic
La Cooperativa Plana de Vic ofereix pinsos adaptats a cada necessitat del nostre bestiar i que garanteix la seva salut.

PINSOS

UNA ÀMPLIA GAMMA DE PINSOS

La Cooperativa Plana de Vic ofereix una gamma molt extensa de pinsos per cobrir totes les necessitats nutricionals del bestiar en cada fase i garantir la salut de l'animal, la qualitat de la seva carn i la màxima eficiència de l'explotació. 

PINSO PORCÍ

Pinsos Plana de Vic per a truges hiperprolífiques (gestants i llavores), garrins i engreix (Linea Pietrain i Línia Duroc). Els tenim a granel i amb sacs. Els nostres nutròlegs fomulant els pinsos adaptats a cada client.

PINSO BOVÍ

Una acurada selecció i control de les matèries primeres i dels diferents additius que s’incorporen a les fórmules dona, com a resultat, una gamma de pinsos d’una alta digestibilitat, amb un índex òptim de transformació de l’animal. Pinsos per a vaques en producció, vaques eixutes i vedells de recria. Pinsos elaborats a mida per a cada explotació. En el cas de les granges que disposen de farratges propis, s’elaboren fórmules adaptades a les necessitats de l’explotació.

ALTRES PINSOS

A les botigues Plana de Vic hi trobaràs pollastre, gall dindi i altres productes d'aviram, sencers i trossejats i ous de pagès de totes mides, a més d'ecològics. Seguint el sistema de garantia de qualitat i seguretat alimentàries de la carn Plana de Vic, el sistema de traçabilitat és integral en totes les fases de la cadena productiva

Oferim sacs de 25 i 40 kg i a granel

PINSOS QUE GARANTEIXEN LA SALUT DEL BESTIAR

El control de les primeres matèries, l'optimització de les fórmules, l'acurada tecnologia de fabricació i els estrictes controls del pinso acabat ens permeten oferir un pinso que garanteix la salut del bestiar.

Innovem constantment els nostres pinsos

Conscients de la importància que té l’alimentació en el desenvolupament de l’animal, en la salut i la qualitat de la carn, els nutriòlegs de la Cooperativa treballen constantment per millorar la composició dels pinsos. Estem certificats en qualitat amb la ISO9001 i en medi ambient amb la ISO 14001.

Elaborem pinsos a mida

Oferim per a cada fase i tipus d'animal, el pinso més indicat per optimitzar la producció, la qualitat de la carn, el cost de producció i per reduir l'emissió de nitrogen als purins.

La cooperativa Agrària Plana de Vic i Secció de Crèdit SCCL, a rebut un ajut cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural i pel Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya per la inversió del projecte:

“Nova nau d’emmagatzematge de matèries primeres, bàscula i programa informàtic per a la millora de la transformació i comercialització dels productes de la cooperativa Plana de Vic a Santa Eugènia de Berga”.

Segons el nou real decret RD370/2021 els gestors autoritzats per operar amb residus i envasos de pinsos que continguin medicaments:

A Catalunya: