Skip to main content

GRUP OPERATIU 2021: Bioferti+: Producció d’un bio-fertilitzant pel·letitzat fet a mida per a cultius llenyosos com estratègia de valorització de fems compostats i altres subproductes orgànics

Nom del projecte:
Bioferti+: Producció d’un bio-fertilitzant pel·letitzat fet a mida per a cultius llenyosos com estratègia de valorització de fems compostats i altres subproductes orgànics

Participants:
Agrària Plana de Vic i Secció de Crèdit, SCCL, Grans del Lluçanès, SL, Covides, SCCL, Girona Fruits, SCCL, Fundació Universitària Balmes (Beta Technological Centre), Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya 

Pressupost:  194.207,18 €

Ajut: 157.564,32 €

Resum del projecte:
El present projecte té com a objectiu principal la conversió d’una planta de compostatge de dejeccions bovines en una planta de fabricació de fertilitzants fets a mida (TMF) de gran qualitat en forma de pellets per a ser utilitzats en la fertilització de cultius llenyosos (vinya i pomera).

Amb el suport de:
Logos grups operatius

Projecte finançat a través de l’Operació 16.01.01 (cooperació per a la innovació) del PDR de Catalunya 2014-2020.