Skip to main content

Grup operatiu 2017: Desenvolupament d'una tecnologia per al monitoratge de tots els purins sortits anualment d'una explotació per conèixer el contingut de nutrients (N, P, K) mitjançant la tecnologia NIR (Near Infrared) i el volum mitjançant sondes

Aquest projecte consisteix en desenvolupar i validar el funcionament d'una eina capaç d'obtenir una mesura més ajustada del nitrogen, el fòsfor i el potassi generat a cada explotació ramadera i per tant, conèixer amb més exactitud la quantitat de nutrients aplicada al sòl per explotació. El desenvolupament d'aquesta tecnologia, nomenada infraroig proper (NIR), lligada al ja existent seguiment GPS de les cisternes, permetria tenir totalment monitoritzada i quantificada la distribució de l'aplicació de nutrients procedents de les dejeccions ramaderes al llarg del territori català i especialment, la quantitat de nitrogen, fòsfor i potassi que genera cadascuna de les explotacions.

El projecte contempla doncs, per una banda, (i) la implementació i validació de l'ús de sensors IR juntament amb cabalímetres òptics com a eines de mesura fiables i precises per conèixer la quantitat de nutrients (N:P:K) generades a les explotacions ramaderes i, per un altre, (ii) la creació d'una aplicació compatible amb l'actual plataforma de la Generalitat de Catalunya per a poder incorporar el seguiment dels nutrients generats i aplicats al sòl arreu del territori.

Amb el finançament de:
Projecte finançat a través de l'Operació 16.01.01 (Cooperació per a la innovació) a través del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014‐2020.
Ordre ARP/133/2017, de 21 de juny, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts a la cooperació per a la innovació a través del foment de la creació de grups operatius de l'Associació Europea per a la Innovació en matèria de productivitat i sostenibilitat agrícoles i la realització de projectes pilot innovadors per part d'aquests grups, i Resolució ARP/1868/2017, de 20 de juliol, per la qual es convoca l’esmentat ajut.

                        

 

Veure fitxa completa de la convocatoria 2017