Skip to main content

Grup operatiu 2015: Desenvolupament d'un concentrador de purins amb obtenció de dades en continu del nitrògen total, fósfor i matèria orgànica de les dues fases obtingudes

El projecte pilot té com a objectiu reduir els costos de gestió de les dejeccions ramaderes aplicant un nou procés a partir del qual, el purí procedent directament de granja es separarà en dues fases: una fase semi-líquida on es concentra la major part de matèria orgànica, nutrients i les partícules de major grandària; i una fase líquida amb baixa concentració de nutrients. La gestió diferenciada de les dues fases permetrà minimitzar costos de transport així com optimitzar l’aplicació de nutrients al sòl, tant des d’un punt de vista agronòmic com ambiental.

Amb el finançament de:

Projecte finançat a través de l'Operació 16.01.01 (Cooperació per a la innovació) a través del Programa de desenvolupament rural de Catalunya 2014-2020.

Ordre ARP/258/2015, de 17 d'agost, per la qual s'aproven les bases reguladores dels ajuts a la cooperació per a la innovació a través del foment de la creació de grups operatius de l'Associació Europea per a la Innovació en matèria de productivitat i sostenibilitat agrícoles i la realització de projectes pilot innovadors per part d'aquests grups, i es convoquen els corresponents a 2015.

 

                

 

Veure fitxa de la convocatòria 2015